IZBORNIK

Koju snagu solarne elektrane trebam za svoj dom?

Količina energije koju trebate proizvesti sa solarnih elektrana ovisi o potrebama vašeg doma. Kako biste odredili koliku snagu solarnih elektrana trebate, trebali biste prvo izračunati svoje godišnje potrebe za električnom energijom. To možete učiniti tako da zbrojite sve svoje račune za električnu energiju za posljednjih nekoliko godina i podijelite zbroj sa brojem godina za koje ste izračunali. To će vam dati prosječnu količinu energije koju potrošite godišnje. Zatim, trebali biste koristiti prosječnu količinu sunčeve svjetlosti na vašem području kako biste odredili koliko električne energije možete proizvesti sa solarnih elektrana.

Nakon što ste izračunali svoje godišnje potrebe za električnom energijom i koliku električnu energiju možete proizvesti sa solarnih elektrana, možete odrediti koliku snagu solarnih elektrana trebate za svoj dom. Trebali biste se posavjetovati sa našim stućnim timom za solarnu tehnologiju kako biste dobili precizne preporuke za snagu solarnih elektrana za vaš dom.

OSTALE NOVOSTI